top of page

การรับประกัน สินค้าและบริการ​

 • รับงานมูลค่าขั้นต่ำ 12,000 บาท เฉพาะงานกระเบื้อง

 • ราคาที่เสนอยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ราคาที่เสนอ รวมค่าปูนกาว ยาแนวแล้ว (สเปกมาตรฐาน คือ ตราจระเข้ / เวเบอร์  ตามประเภทของวัสดุ)

 • กระเบื้องปูบนพื้นปูนฉาบเรียบ โดยทีมงานจะเข้าไปสำรวจพื้นที่ ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มงาน 

 • ไม่รวบค่าปรับพื้นที่หน้างาน หากลูกค้ามีความประสงค์ ต้องการให้ ลงเสาเข็ม หรือปูพรมไวเมท ทางบริษัทฯ ยินดีเสนอราคาเพิ่มเติม

 • ชำระมัดจำ 2,500 บาท สำหรับสำรวจหน้า และค่าแบบขั้นต่ำ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท ณ วันที่ตกลงรับบริการ

 • ค่ามัดจำสามารถนำมาเป็นส่วนลด ค่าแรกและวัสดุได้ 100% หากมีการตกลงซื้อบริการและสินค้าตามที่บริษัทฯ นำเสนอ

 • หากได้สำรวจพื้นที่แล้ว มัดจำไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้

 • ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับภายใน 7 วัน เพื่อทำนัดสำรวจพื้นที่

 • หลังจากที่ลูกค้าได้ยืนยันแบบ และตกลงใช้บริการ ต้องชำระค่างาน 70% ของมูลค่าทั้งหมด และชำระ 30% ที่เหลือ หลังทางบริษัทฯ ส่งมอบงาน

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากหน้างานมีข้อจำกัดการติดตั้ง เช่น เวลาเข้างานได้เฉพาะเวลากลางคืน ข้อจำกัดการใช้ลิฟท์ เสียง ฝุ่น เวลาเข้างาน ในคอนโด ตึกสูง

 • รับงานบริการเฉพาะพื้นที่ในกทม. และปริมณฑลเท่านั้น

การรับประกัน สินค้าและบริการ

 • การรับประกันติดตั้งเป็นระยะ 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบงาน

 • ไม่รับประกัน กระเบื้องแตกจากการทรุดตัวของพื้นดิน 

 • ไม่รับประกัน หากลูกค้ามีการต่อเติมพื้นที่ที่ทางบริษัทให้บริการ การประรับประกันจะขาดทันที

 • ไม่รับประกัน งานปูทับกระเบื้อง

 • สินค้าที่รับประกัน จะต้องมีใบรับประกันสินค้ามาแสดงเท่านั้น หากไม่มีบริษัทฯจะไม่รับประกันสินค้าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะออกใบรับประกันสินค้าให้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับชำระค่างานครบแล้ว 100%

bottom of page