top of page
Search

กระเบื้อง Hygienic ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

COTTO พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์วิถี New Normal ให้เราปลอดภัยจากเชื้อโรคที่อยู่รอบตัว ด้วยการพัฒนากระเบื้องที่มีส่วนผสมของ Silver Nano ที่อยู่ในชั้นสีของกระเบื้อง มีคุณสมบัติพิเศษ ในการส่งประจุบวก เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 90% ซึ่งผ่านการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น JIS Z-2801 : 2010

  • ยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

  • ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

  • ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดไอระเหยที่เป็นพิษในอากาศ

  • ไม่สะสมคราบและสิ่งสกปรก

  • ลดความเสี่ยงการได้รับเชื้อจากการสัมผัส

  • มีความแข็งแกร่งที่ได้มาตรฐาน ทนต่อทุกสภาพการใช้งาน

  • ทำความสะอาดง่าย

  • ทนต่อทุกสภาพการใช้งาน ใช้ได้กับหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องที่มีเด็ก/ผู้สูงอายุ รวมถึงห้องที่มีทางเชื่อมจากภายนอกComments


bottom of page