Meaning

Customer

ใส่ใจในลูกค้า ให้บริการมากกว่าที่คาดหวัง ยอมรับความผิดพลาด และพร้อมแก้ไข

Masterpiece

ผลงานชิ้นเอก ที่มอบให้แก่ลูกค้า

Expertise

ความเชี่ยวชาญ     ในสายงานของตนเอง

Readiness

ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและตอบรับ

Quality

คุณภาพในการทำงาน, สินค้า และบริการ

Logo Ceramique Tran_White_BG.png

Ethics

มุ่งรักษาจริยธรรม ในหน้าที่ของตนเอง และลูกค้า

Alliance

Idea

การสร้างไอเดียใหม่ มาใช้ในองค์กร /

ให้ไอเดียลูกค้า

การก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ เป็นคู่ค้าเติบโตร่วมกัน ระหว่าง Supplier และ Customer

Unique

การพัฒนาเอกลักษณ์ ในการบริการ หรือสินค้าในองค์กร